Tema Massage

Du skal vælge Tema Nordlys Massage, hvis har lyst til at få bestemte dele af din krop masseret særligt grundigt. Det kan f.eks. være ben, ryg, hoved, arme. Måske har du særligt mange spændinger i bestemte kropsområder, eller der kan være mere psykologiske eller udviklingsmæssige grunde til at udvælge bestemte områder.

Tidsangivelserne er den omtrentlige behandlings- og massagetid. Derudover afsætter vi tid til en forsamtale, evt. omklædning samt hviletid, hvilket kan tage mellem 10 og 30 min pr. massage.

Klientinformation

Massagen følger NORDLYS Grundformens syv faser, men med hovedvægten lagt på de områder, I har aftalt som tema. De øvrige områder berøres kun ganske let:

Varighed: ca 60-70 min
Prisgruppe: E

Udskriv