Tema Massage

Du skal vælge Tema Nordlys Massage, hvis har lyst til at få bestemte dele af din krop masseret særligt grundigt. Det kan f.eks. være ben, ryg, hoved, arme. Måske har du særligt mange spændinger i bestemte kropsområder, eller der kan være mere psykologiske eller udviklingsmæssige grunde til at udvælge bestemte områder.

Tidsangivelserne er den omtrentlige behandlings- og massagetid. Derudover afsætter vi tid til en forsamtale, evt. omklædning samt hviletid, hvilket kan tage mellem 10 og 30 min pr. massage.

Klientinformation

  • Sessionen begynder med en kort samtale, hvor massageterapeuten vil spørge til dine ønsker og evt. komme med forslag til, hvordan massagen kan kombineres.

Massagen følger NORDLYS Grundformens syv faser, men med hovedvægten lagt på de områder, I har aftalt som tema. De øvrige områder berøres kun ganske let:

  • Vi begynder med en åbning, som er lette berøringer på forsiden af kroppen.
  • Benene. Muskelspændinger, fysisk styrke, jordforbindelse og grounding.
  • Ryggen. Muskelspændinger, overbelastninger, stress, integration af personlige erfaringer.
  • Hovedet og ansigt. Spændinger i hovedbund og ansigtsmuskulatur. Slippe bekymringer, ny inspiration, klarhed, selvkontrol, indsigt.
  • Hals og arme. At give ud og tage imod. Naturlige grænser, personligt udtryk. Relationer til andre mennesker.
  • Bryst og mave. Følsomhed og nærhed. Nydelse. At føle sig samlet og centreret i hjertet.
  • Afslutningen minder om åbningen og består af blide berøringer med lange strøg, som giver dig en oplevelse af helhed, sammenhæng og ny integritet.
  • Efter massagen er afsluttet, er der tid til et kort hvil.

Varighed: ca 60-70 min
Prisgruppe: E

Udskriv E-mail